NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

1.        JÁTÉK ELNEVEZÉSE, MEGHATÁROZÁSA

 

A játék elnevezése: nyereményjáték

 

A játék meghatározása:

Cseppke Webshop  (Cseppke-divat Bt. - cégjegyzékszám: 11-06-011347, székehely: 2517 Kesztölc, Klastrompuszta 001611. Képviseli: Laár Györgyi ügyvezető) mint szervező (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet.

A nyereményjáték kapcsán kijelenti, hogy az Instagramon (@cseppke_webshop és @toddiebag néven) megtalálható.

 

Azok között, akik követik Instagramon a:

-      cseppke_webshop

-      toddiebag

felhasználókat (legalább a játék időtartama alatt ‘Követés’ kapcsolatban vannak a felsorolt oldalak mindegyikével) 1 db véletlenszerűen kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes) kap (sorsolással) nyereményt.

 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI

 

A) A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

B) A játékban minden olyan, 2. A pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A játék 2019. augusztus 26. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2019. augusztus 30. 24:00-ig tart.

 

4. JELENTKEZÉS A NYEREMÉNYJÁTÉKRA

 

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a @cseppke_webshop, @toddiebag instagram oldalakkal, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) tetszőleges számú ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

5. NYEREMÉNY

A játékban szabályosan részt vevő felhasználók között kisorsolásra kerül:

-      1 db 10.000 forintos vásárlási utalvány amit a cseppke.hu-n válthat be az általa választott termékre

A nyereményjáték keretében 1db Nyertest sorsolunk ki, számítógépes sorsolóprogram (‘Commentpicker’) segítségével.

  

6. A SORSOLÁS IDEJE ÉS NYERTES ÉRTESÍTÉSE

A nyereményjáté2019. augusztus 30. 24:00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2019. szeptember 2-án  22:00 óráig megtörténik.

A Nyertest az Instagramon keresztül, privát üzenetben értesítjük, illetve Instagram Story formájában közzétesszük.

A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. A kapcsolatfelvételt Szervező kezdeményezi.

 

7. A NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE, ÁTVÉTELE

 

Nyertes köteles együttműködni Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

8. SZERVEZŐ JOGAI

 

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a @cseppke_webshop ill. @toddiebag Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. Cseppke-divat Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos posztban megtenni.

Cseppke-divat Bt. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

10. ADATKEZELÉS

A nyereményjáték során Cseppke-divat Bt. nem jut személyes adatokhoz.

A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

 

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.